VI (Šesti) kongres o pčelarstvu i pčelijim proizvodima

Kongresi

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji Kongresa,

u ime organizacijskog odbora pozivamo Vas na 6. KONGRES O PČELARSTVU I PČELINJIM PROIZVODIMA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM koji će se održati u Sarajevu 20. i 21. novembra 2021. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu, BiH.Kongres će se održati 20. i 21. novembra 2021. Godine pod konceptom „APITURIZAM“ usmjerenom na uvezivanju i promociji turizma, pčelarstva i apiterapije. Program kongresa sastojati će se od predavanja, poster prezentacija i panel diskusije. Zadovoljstvo nam je što je riječ o šestom po redu kongresu, a u prethodnim godinama kongresa sa ukupno više od 500 učesnika smo ostvarili izvrsne rezultate.

Za više informacija kliknite na:  Poziv za dostavu sažetaka i radova 2021

Prijavni obrazac za VI kongres

Mjesto organizovanja >Kongressa HOTEL HOLLYWOOD